Mozarin — czym jest i jak stosować?

Mozarin to lek należący do grupy specyfików wydawanych na receptę...

Mozarin — czym jest i jak stosować?

Mozarin to lek należący do grupy specyfików wydawanych na receptę. Preparat dostępny jest w formie tabletek powlekanych do połknięcia wraz z wodą. Jest t o lek przeciwdepresyjny, zawierający substancję aktywną nazywaną escitalopran. Ze względu na swoje silne działanie nie jest zalecany do podawania dzieciom i młodzieży poniżej osiemnastego roku życia. Tabletki powlekane dostępne są w opakowaniach zawierających dziesięć mg substancji aktywnej, piętnaście mg oraz dwadzieścia mg.

Co to jest Mozarin?

Mozarin to lek, którego działanie jest uzależnione od wchłaniania substancji czynnej, jaką jest escitalopran. Escitalopran dobroczynnie wpływa na układ wytwarzający hormon serotoniny w mózgu, a dzięki temu, że jest selektywnym inhibitorem wychwytu zwrotnego tej substancji, bez problemu zwiększa jej stężenie w ośrodkach mózgowych. Dodatkowo lek ten stosowany jest w ciężkich przypadkach depresji, zaburzeń lękowych, fobii społecznej czy panicznych napadów lękowych.

Dawkowanie

Dawkowanie leku Mozarin jest wysoce uzależnione od rodzaju schorzenia lub zaburzenia psychicznego pacjenta i jest dostosowywane do indywidualnego przypadku prze wyspecjalizowanego lekarza. Zależnie od stadium zaawansowania i nasilenia choroby w przypadku depresji, fobii społecznej i zaburzeń obsesyjno-kompulsywnych można stosować dziesięć mg specyfiku raz dziennie. Przy farmakologicznym leczeniu ataków paniki dawka początkowo powinna oscylować w granicach pięciu mg raz dziennie, natomiast w późniejszym leczeniu można stosować dawkę dziesięciu mg na dobę. Lek Mozarin nie powinien być stosowany w przypadku dzieci i młodzieży poniżej osiemnastego roku życia, natomiast u osób starszych w podeszłym wieku, wystarczy dawka dziesięciu mg na dobę. https://www.apteka-rozana.eu/nasza-apteka.html

Przeciwskazania

Dużym przeciwwskazaniem do stosowania leku Mozarin może być nadwrażliwość na którykolwiek ze składników lub substancji. Do innych przeciwwskazań należą przyjmowanie leków, które są selektywnymi inhibitorami wychwytu zwrotnego, arytmia serca, zaburzenia pracy mięśnia sercowego, przyjmowanie leków usprawniających funkcje serca, padaczka, cukrzyca, niedokrwienna choroba serca, niskie tętno, leczenie elektrowstrząsami oraz problemy ze wzrokiem.

Pomimo tak dobroczynnego wpływu na funkcjonowanie organizmu preparat Mozarrin może wchodzić w niebezpieczne interakcje z innymi lekami oraz wywołać niepożądane skutki uboczne. Właśnie dlatego zawsze należy poinformować lekarza przeprowadzającego wywiad o przyjmowaniu leków takich jak nieselektywne inhibitory wychwytu zwrotnego, odwracalne selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego, nieodwracalne inhibitory monoaminooksydazy B, preparatów zawierających lit, imipraminy, dezypraminy, linezolid, kwas acytylosalicylowy oraz leków takich jak niesteroidowe leki przeciwzapalne, neuropletyki czy ziele dziurawca. Do działań niepożądanych można zaliczyć nietypowe krwawienia, obrzęki naskórne, problemy z oddychaniem, gorączka, dezorientacja w znanym otoczeniu, problemy z oddawaniem moczu, zażółcenie skóry, omdlenia oraz zaburzenia rytmu serca. Różana


Tags : ,