Szkodliwe spalanie różnych substancji

Węgiel wciąż odgrywa w Polsce bardzo ważną rolę jako środek..

wegiel

Szkodliwe spalanie różnych substancji

Węgiel wciąż odgrywa w Polsce bardzo ważną rolę jako środek opałowy. Stosowany jest w tym celu zarówno w domach mieszkalnych jak i w przemyśle – przy ogrzewaniu budynków, w branży hutniczej jako wsad do pieca czy jako surowiec energetyczny w elektrowniach. Ostatnio dużo się jednak mówi na temat ograniczenia jego użytkowania.

Palimy za dużo węgla

Według pozostałych państw Unii Europejskiej Polska spala go zbyt dużo, powodując tym samym zbyt dużą emisję dwutlenku węgla do atmosfery. Kwestią sporną jest to, czy to właśnie Polsce powinno się najpierw zwracać uwagę, jednak nie ulega wątpliwości że nadmiar spalanego węgla faktycznie może być szkodliwy zarówno dla nas, jak i dla środowiska, w którym żyjemy. Dodatkowym problemem jest spalanie śmieci i innych substancji, które wciąż jest praktykowane przez Polaków pomimo swojej szkodliwości.

powietrze

Rozmaite substancje ulatniające się w tym procesie przyczyniają się do znacznego zanieczyszczenia powietrza oraz powstawania smogu, który jest bardzo szkodliwy dla naszego organizmu i może zrujnować nasze zdrowie, a także świat, w którym żyjemy. W dużym stopniu przyczyniają się do tego zanieczyszczenia wydalane przez przemysł, który produkuje ich najwięcej. Aby temu zapobiec, konieczna jest ochrona środowiska, która można realizować poprzez ograniczenie rozprzestrzeniania się szkodliwych substancji produkowanych przez przemysł oraz obywateli. Należy także modernizować fabryki oraz stosować metody, które mają na celu zmniejszenie ilości zanieczyszczeń powstających przy produkcji przemysłowej.


Related articles